La Diputació de Tarragona, ha aprovat les subvencions següents per l’anualitat 2018:

-PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS PER A MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS: 4.872,31€

-GESTIÓ ESPÈCIES PLAGA I INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS I RECOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS: 1.310,40€

-GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ: 1.997,10€

-SEGURETAT ZONES DE BANY: 6.340,80€

-INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS: 427,01€

-INVERSIONS EQUIPAMENTS CULTURALS I D'INTERÈS CIUTADÀ: 5.000,00€

-PROGRAMA EXTRAORDINAR D'AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LLAR D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS: 4.725,00€

-SUBVENCIONS INTERESSOS PRÉSTECS CONCERTATS PER AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS: 1.275,79€