Després de les reiterades sol·licituds realitzades des de l’Ajuntament de Godall a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), finalment han començat els treballs en un sector de llera del barranc de la Caldera des de l’entrada al poble fins a la depuradora, lluitant contra la vegetació invasora.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) està duent a terme a partir d’avui 13 de febrer uns treballs de manteniment i conservació de la llera en un tram del barranc de la Caldera. L'actuació, que s'està fent fora de zona urbana, es desenvolupa en un tram situat entre la depuradora del municipi i l’entrada al poble.

L'objectiu dels treballs consisteix en retirar obstacles de la llera del torrent i garantir la lliure circulació de l'aigua, tot minimitzant el risc d'inundacions en cas de produir-se avingudes. Tal i com s’ha vingut denunciant des de l’Ajuntament de Godall en els darrers temps, donada la manca d’actuacions en aquesta llera sent un perill en moments de fortes pluges com les que van caure el passat mes d’octubre de l’any 2018.

En aquest sentit, s'està eliminant la vegetació invasora que ha colonitzat la llera i que suposa una severa restricció al pas de l'aigua i també s'estan retirant arbres, a més de residus sòlids urbans que s'estan trobant en aquest tram.

La persistència finalment dóna els seus fruits i finalment aquests treballs tantes vegades sol.lciitats han acabat sent una realitat, a més que es mantindrà néta tota la llera del barranc a l'entrada del nostre poble.