Per Decret d'Alcaldia de data 16 d'agost de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la formació d'una borsa de treball d'educador per a la llar d'infants. Tot seguit s'adjunten les bases reguladores del procés de selecció. El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el dia 04 de setembre de 2019.

 

El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el dia 04 de setembre de 2019.

Podeu consultar les bases i la convocatòria a través del següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=218701&idens=4306880001