La Diputació de Tarragona, en el marc de subvencions per activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona  per l'any 2019, ha aprovat una subvenció de 10.000 euros per als carnavals i batalles de farina de Godall.