• PAM INVERSIÓ I MANTENIMENT 2019:
    • CONCEPTES: pavimentació d'un tram del C. Vilallarga
    • Import concedit: 10.764'90 euros

 

  • PAM DESPESES CORRENTS 2019:
    • Concepte: despeses corrents
    • Import concedit: 30442'10 euros