imagenimagen        imagen

 

L'Ajuntament de Godall informa que del resultat de les reunions efectuades amb la junta directiva del Godall CF s'ha acordat la millora del sistema de reg del camp de futbol municipal. 

 

Aquest acord és molt important per la continuïtat del futbol al nostre poble, així com la gestió de l'equip realitzada per la pròpia junta. 

 

Podeu consultar l'enllaç on trobareu la licitació de les millores en el camp de futbol municipal: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=64056595&reqCode=viewCn