La Diputació de Tarragona, en el marc dels ajuts per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, ha aprovat a l'Ajuntament de Godall la subvenció següent:

  • Beneficiari: Ajuntament de Godall
  • Municipi: Godall
  • Concepte: Valoració immobles a efectes d'expropiació
  • Pressupost Elegible: 750,20 euros
  • Pressupost Mínim a Executar: 750,20 euros
  • % concedit: 95,00%
  • Import concedit: 712,69 euros