Pla d'actuació de Joventut 2021 - COVID

Les persones joves han estat especialment afectades per les conseqüències de la COVID-19 en àmbits essencials com l’educació o l’ocupació. Per afrontar-les, el Govern de la Generalitat ha posat en marxa un nou Pla d’Actuació de Joventut amb una sèrie d’actuacions que es duran a terme al llarg de l’any 2021.

 Nosaltres #TenimRespostes

 

En el 2021 estem més a prop teu i activem el Pla d'actuació de joventut per garantir:

 

- Drets de les persones joves

- Inclusió social

- Connexió i transformació digital

- Bé comú i justícia climàtica

- La Res-pública juvenil

 

Què és el Pla d'actuació de Joventut 2021-COVID

És l’instrument que concreta les prioritats del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de Joventut i planteja les actuacions a desplegar a mig termini, d’acord amb el què estableix el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat).

Així doncs, recull els principals objectius i mesures en matèria de joventut a dur a terme per tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya, és validat pel Consell rector del PNJCat1 i s’aprova per la Comissió interdepartamental de Polítiques de Joventut.

El consell rector del PNJCat és l’òrgan col·legiat que vetlla pel disseny i l’aplicació del PNJCat i per l’assoliment dels objectius d’aquest. Hi són representats l’Administració de la Generalitat, a través de la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut, les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Comarques –ACM i Federació de Municipis de Catalunya –FMC) i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).

Llegir més