OBRES DE MILLORA | l'Ajuntament De Godall informa que s'estan fent millores al Pont del Mas Patrici per donar-li més pas a l'aigua perquè no perjudiqui els propietaris que tenen finques al curs del barranc.

 

 

Ajuntament De Godall

 

#ObresDeMillora #PontDelMasPatrici #BarrancDeGodall #Godall2021