De 14 d'abril, per la qual s'adapten les mesures del Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia en relació amb l'ús de la mascareta.
Ajuntament De Godall
Generalitat de Catalunya
#MesuresCovid #Mascareta #Curs20212022 #Godall