👉El passat divendres dia 12, va tindre lloc, via telemàtica, la Comissió Especial de Comptes.
👉L' Ajuntament de Godall té concedides una sèrie de subvencions de la Generalitat i de la Diputació per tal de poder realitzar les diferents obres que hi ha en projecte dintre dels pressupostos, com per exemple, una d'elles, és el Centre de Dia, o l'arranjament de la 2a Fase de Vila - Llarga, o la Casa Abadia...
👉L' Ajuntament de Godall ha previst demanar un préstec durant aquest any, el qual servirà per a pagar empreses contractistes de l'Ajuntament, entre tant arriben els cobraments d'aquestes subvencions concedides. Una vegada cobrades les subvencions aquest préstec s'amortitzarà.