La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per la transició energètica i acció climàtica per l'exercici 2021, ha concedit a l'Ajuntament de Godall dues subvencions pels projectes que es detallen a continuació i que suposen un ajut total de 26.826,78 euros: 
 
Actuació 1: INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN RÈGIM D'AUTOCONSUM COMPARTIT AL AREA DE MEDIAMBIENT DE GODALL
 
Beneficiari: Ajuntament de Godall
Concepte: PAESC
Pressupost elegible: 21.120,04 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 19.374,00 euros
 
La subvenció està inclosa en el  la línia 2 per Instal·lacions d’energies renovables. Adquisició instal·lació d’energies renovables:inclou la instal·lació d’energia solar fotovoltaica, energia solar tèrmica, o la instal·lació de fanals solars amb reguladors de la intensitat. Amb aquesta instal·lació, subvencionada per la Diputació de Tarragona, es calcula que hi haurà un estalvi energètic anual de 26.434,65 kW i econòmic de 5.363,00 euros.
 
Actuació 2: FOMENT DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA AL MUNICIPI DE GODALL
 
Beneficiari: Ajuntament de Godall
Concepte: Residus
Pressupost Elegible: 8.102,70 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.452,78 euros
 
Aquesta actuació s'inclou a la línia 4 de la subvenció per Accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus. Amb la subvenció de la Diputació de Tarragona, s'ha fet una primera adquisició de cubells multifracció (que es preveu ampliar per la propera anualitat) i la compra d'un remolc que permetrà reforçar aquesta actuació amb el servei "porta a porta".