👉L’Ajuntament de Godall informa a totes les persones empadronades a Godall, que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió Europea diferent d’Espanya, que en cas que vulguin votar a les properes eleccions locals, han de demanar la inclusió al cens electoral abans del dia 30 de gener de 2022.

👉Aquelles persones que ja s’hagin donat d’alta al cens amb anterioritat i ja hagin votat en algunes eleccions, no cal que repeteixin el tràmit. No obstant, si teniu dubte, a les oficines municipals podeu consultar si esteu inclosos al cens o no i, si no ho esteu, omplir la sol·licitud d’alta. 

@ajuntamentdegodall

#CensElectoral #Eleccions #Godall