Sr. Santiago Albiol Pago

   Tel: 977 73 80 18

   A/E: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

   Horari: Dilluns, dimecres i divendres de les 11 a les 12:30 del migdia

 

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

Servei Bàsic d’Atenció Social

Conjunt  d’accions que tenen per objectiu millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Funcions:

 • Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitàri
 • Oferir informació, orientació i assessorament a les persones

 • Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu  i sociolaboral de les situacions de necessitat

 • Fer els Programa Individual d’Atenció (PIA)

 • Revisar els Programa Individual d’Atenció

 • Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació

 • Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social

 • Impulsar projectes comunitaris i programes transversals

 • Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar

 • Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

 • Orientar en l’accés als serveis socials especialitzats

 • Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa

 • Gestionar prestacions d’urgència social

 • Aplicar protocols de prevenció i atenció davant de maltractaments  a persones vulnerables

 • Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques

 • Coordinar-se amb les serveis socials especialitzats, amb equips d’altres sistemes de benestar social, entitats del món associatiu

 • Informar a petició dels jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials

A més a més també podreu informar-vos dels següents serveis:

 • Servei de Teleassistència

 • Servei d'ajuda a domicili

 • Servei d'informació i atenció a les dones

L'horari:

DILLUNS de 16 a 19 hores a les Oficines de l'Ajuntament de Godall

 

ÀREA DE TRANSPARÈNCIA I NOVES TECNOLOGIES

A partir d'aquest nou període hem creat aquesta nova àrea on portarem a terme totes les funcions relatives a la modernització de l'administració local mitjançant el foment de les noves tecnologies. Aquesta àrea també serà la responsable del portal de la transparència i l'aplicació de la normativa sobre transparència en l'activitat municipal. Un portal que a partir del 2016 podrà veure tothom a través d'internet on tots els ciutadans tindran a la seva disposició tota la informació que afecta al normal desenvolupament de la gestió del nostre Ajuntament. És a dir, sous dels càrrecs electes, acords dels Plens de la Corporació, pressupostos, ordenances fiscals, contractes de patrocini amb les entitats, adjudicació d'obres, contractacions, etc... Serà una eina a la que es podrà accedir a través del mateix web de l'Ajuntament.

L'objectiu principal de l'àrea de Transparència és fer pública tota la informació relacionada amb l'activitat del consistori, amb l'objectiu que la ciutadania sigui partícip del dia a dia de l'Ajuntament.