CONVOCATÒRIES DE COMISSIONS INFORMATIVES I PLENS:

COMISSIONS INFORMATIVES:

D'ordre de la Sra. Alcaldessa es convoca la reunió a celebrar el dia NO N'HI HA CAP CONVOCADA, per tractar els assumptes relacionats en l'ordre del dia. 

* CONVOCATÒRIA COMISSIÓ D'HISENDA (Divendres 7/10/2016)

* CONVOCATÒRIA COMISSIÓ D'HISENDA (Divendres 25/11/2016)

* CONVOCATÒRIA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (Dilluns 03/07/2017)

* CONVOCATÒRIA COMISSIÓ D'HISENDA (Dilluns 25/09/2017)

* CONVOCATÒRIA COMISSIÓ D'HISENDA (Dimecres 15/11/2017)

* CONVOCATÒRIA COMISSIÓ D'HISENDA (Divendres 1/12/2017)

* CONVOCATÒRIA COMISSIÓ D'HISENDA (Divendres 20/04/2018)

* CONVOCATÒRIA COMISSIÓ D'HISENDA (Dimecres 30/05/2018)

* CONVOCATÒRIA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (Dimecres 30/05/2018)

* CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA URGENT COMISSIÓ D'HISENDA (Dijous 21/06/2018)

* CONVOCATÒRIA COMISSIÓ D'HISENDA (Dimecres 25/07/2018)

* COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA (Dimecres 28/11/2018)

 

 PLENS CORPORACIÓ MUNICIPAL:

Per ordre de la Sra. Alcaldessa es convoca la reunió a celebrar el dia 27/02/2019  per tractar els assumptes relacionats en l'ordre del dia. 

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Divendres 14/10/2016)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 30/11/2016)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dilluns 12/12/2016)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 22/02/2017)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dijous 30/03/2017)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dijous 27/04/2017)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 31/05/2017)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Divendres 30/06/2017)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dijous 29/09/2017)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 25/10/2017)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 22/11/2017)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 13/12/2017)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 31/01/2018)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 28/02/2018)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 28/03/2018)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 25/04/2018)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 30/05/2018)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 25/07/2018)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 12/09/2018)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dijous 11/10/2018)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 28/11/2018)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 09/01/2019)

* CONVOCATÒRIA PLE CORPORACIÓ (Dimecres 27/02/2019)