L'Ajuntament de Godall ha arribat a un acord amb el Bisbat de Tortosa, per la compra de la casa Abadia, aquest acord de compra és a canvi d'un espai dins la mateixa casa Abadia, que serà propietat del bisbat i en podrà fer l'ús que cregui adequat.La previsió que tenim des de l'Ajuntament és dedicar una part d'aquest edifici a habitatge accessible econòmicament i l'altra part a equipaments municipals.

 

 

 

 

L'Ajuntament de Godall esta portant a terme actuacions amb les cases abandonades, perquè els propietaris se'n facis càrrec i les adeqüen per mantenir la seguretat dels veïns/es i la bona imatge del poble.Un exemple és l'actuació feta al racó de la plaça Major, on es trobava un immoble en ruïnes propietat d'un banc i que gràcies a la gestió de l'Ajuntament s'ha fet l'enderroc i la neteja del solar a cost 0€ per les arques municipals.

 

 

 

 

imagenimagen        imagen

 

L'Ajuntament de Godall informa que del resultat de les reunions efectuades amb la junta directiva del Godall CF s'ha acordat la millora del sistema de reg del camp de futbol municipal. 

 

Aquest acord és molt important per la continuïtat del futbol al nostre poble, així com la gestió de l'equip realitzada per la pròpia junta. 

 

Podeu consultar l'enllaç on trobareu la licitació de les millores en el camp de futbol municipal: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=64056595&reqCode=viewCn

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Godall un ajut de sis mil trenta-set euros amb vuitanta-tres cèntims (6.037,83€) en el marc de la línia de subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018, per al projecte denominat Modernització de l'equipament informàtic ajuntament fase 2. 

 

Queda obert el concurs per a la concessió del bar de la piscina municipal per a la temporada d'estiu 2020.

 

Tots aquellses persones que estiguin interessats/des en portar el bar de la piscina, poden passar per les oficines de l'Ajuntament a informar-se de les condicions o accedir al següent enllaç: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=62694396&lawType&fbclid=IwAR0NSwDVi_i4Bv2azHoIz18QZNqgMnQ6DRTEuEoRkIkR_X3GSrGoRtrPB60

 

El dia límit per presentar ofertes, serà el proper dia 8 de juny.