S'informa als veïns del poble que el proper DIVENDRES dia 29 de juliol a partir de les 18:30 hores de la tarda, a les Oficines de l'Ajuntament de Godall es posaran a la venda els tiquets i els abonaments per a les nits de ball de les Festes Majors 2016.

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% el 2.020 tal i com estableix el” Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible local”.

L’Ajuntament de Godall està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que serà l’eina que guiarà al municipi a arribar al 2020 amb un 20% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005.

El PAES és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el “Pacte d’Alcaldes”, iniciativa de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i que, l’Ajuntament de Godall  va adherir-s’hi de manera voluntària el dia 10 de març de 2015.

Procés d’elaboració del PAES

Els procés, que es realitzarà en diferents fases, es va iniciar el passat 21 d’abril al Consell Comarcal del Montsià on es van reunir els representants dels municipis de la comarca que participen en la iniciativa, juntament amb els representants de la Diputació de Tarragona i l’equip que donarà assistència tècnica als municipis.

La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Aquesta fase serveix per analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de GEH.

Amb els resultats d’aquesta primera fase, es definiran accions tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per actuar en camps tant diversos com ara el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l'estalvi energètic en l'enllumenat públic i l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAES, serà la participació dels diferents actors locals, per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania en general.

Pacte dels Alcaldes

El “Pacte d’Alcaldes” és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures en matèria d'estalvi energètic i energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el compromís de reduir en un 20% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2020 respecte l’any 2005, a través d’augmentar la seva l’eficiència energètica i incrementar l’energia provinent de fonts renovables.

La Diputació de Tarragona considera aquesta iniciativa un eix estratègic per al territori i, com a entitat coordinadora de la iniciativa del “Pacte d’Alcaldes” a la demarcació de Tarragona, promou l’adhesió del municipis al Pacte i els proporciona assistència tècnica per tal que puguin complir amb els compromisos adquirits, entre ells, la redacció del PAES.

Les festes Majors ja estan a la vista i per tant ja estem organitzant-les.

El proper DIMARTS dia 19 de juliol a partir de les 19 hores de la tarda al Centre Cívic es procedirà a apuntar i pagar les carretes i bastides per al muntatge de la plaça de bous.

REMOLCS I BASTIDES FINS A 4,5 MTS.......... 40€
REMOLCS I BASTIDES DE MÉS DE 4,5 MTS.. 50€

El DIVENDRES dia 22 de juliol a partir de les 20 hores de la tarda al Centre Cívic es procedirà al sorteig de carretes i bastides.
 
El DIUMENGE dia 24 de juliol a partir de les 8 hores del matí es realitzarà el muntatge de la plaça de bous, segons els sorteig realitzat.

Des de l'Ajuntament de Godall, volem demanar a tots els que celebrin aquesta festa amb petards que vagin en compte i per tant adjuntem aquestes recomanacions que ens fa arribar protecció civil.

RECOMANACIONS DE PROTECCIÓ CIVIL:
Es considera pirotècnica recreativa bàsica el conjunt d'artificis pirotècnics que poden ser usats pel públic en general DURANT la celebració de determinades festes de caràcter popular o particular. Des del punt de vista legal, estan inclosos dins les categories I, II i III, de les vuit en què està dividida la totalitat de la pirotècnia.

Tipus I: Risc baix (a PARTIR de 12 anys)
Els productes de la categoria I són els que tenen un risc baix o molt baix. Estan pensats PERutilitzar-los en àrees confinades, concepte en què s'inclou l'interior dels edificis d'habitatges. Aquest grup està format per bengales, bombetes i sorpresa japonesa; i fonts com surtidors i volcans.

Tipus II: Risc mitjà (a partir de 16 anys)
Els productes de la categoria II són els que tenen un risc mitjà. Estan pensats PER utilitzar-los a l'aire lliure en àrees confinades. Els petards de tipus II està format per bengales (bombetes i sorpresa japonesa), petards (trons i traques xineses), voladors (paracaigudes, correcames, xiuladors, girasols i rodes), coets (coets de tro i de llum), fonts (surtidors i volcans) i bateries (combinacions i candeles).

Tipus III: Risc alt (a PARTIR de 18 anys)
Els productes de la categoria III són els que tenen un risc alt. Estan pensats per utilitzar-los a l'aire lliure, en àrees amples i obertes. Aquest grup està format pels mateixos petards que els de la categoria II excepte les bengales.

La campanya de revetlles vol recordar els usuaris dels petards quins són els riscos de l'ús del material pirotècnic, per tal de minimitzar els riscos, davant els quals són vulnerables tant les persones COM el medi natural.

Bona revetlla a tothom!!!