imagenimagen        imagen

 

L'Ajuntament de Godall informa que del resultat de les reunions efectuades amb la junta directiva del Godall CF s'ha acordat la millora del sistema de reg del camp de futbol municipal. 

 

Aquest acord és molt important per la continuïtat del futbol al nostre poble, així com la gestió de l'equip realitzada per la pròpia junta. 

 

Podeu consultar l'enllaç on trobareu la licitació de les millores en el camp de futbol municipal: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=64056595&reqCode=viewCn

Queda obert el concurs per a la concessió del bar de la piscina municipal per a la temporada d'estiu 2020.

 

Tots aquellses persones que estiguin interessats/des en portar el bar de la piscina, poden passar per les oficines de l'Ajuntament a informar-se de les condicions o accedir al següent enllaç: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=62694396&lawType&fbclid=IwAR0NSwDVi_i4Bv2azHoIz18QZNqgMnQ6DRTEuEoRkIkR_X3GSrGoRtrPB60

 

El dia límit per presentar ofertes, serà el proper dia 8 de juny.

 

Per Decret d'Alcaldia de data 19 de maig de 2020 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la formació d'una borsa de socorristes i monitors d'activitats aquàtiques. Tot seguit s'adjunten les bases reguladores del procés de selecció i els models de sol·licitud.  El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el dia 01 de juny de 2020.

 

Les bases indicades es poden consultar al tauler d’anuncis electrònic de la corporació: 

L'equip de govern està estudiant la possibilitat d'establir bonificacions o reduccions en els rebuts de les taxes municipals (aigua, escombraries....) per pal·liar els efectes econòmics per la crisi de la COVID-19.

 

En funció dels recursos disponibles també s'esta estudiant l'establiment d'ajudes directes per als afectats/des per aquesta crisi.

 

NECESSITEM LA TEVA PARTICIPACIÓ, la teva opinió és important per a nosaltres!! 

 

Quin és el col·lectiu més afectat per aquesta crisi sanitària al poble de Godall? 

 

Entra en el següent enllaç i respon la pregunta, (les respostes són anònimes).

 

https://forms.gle/MWVCsWP2jxVD8uDh6