L'Ajuntament de Godall ha rebut una subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per les obres de Pavimentació i serveis del carrer Vila Llarga 2.
 
  • Pressupost de l'actuació: 49.987,98 euros
  • Pressupost elegible / Import actuació subvencionable : 47.924,15 euros
  • % concedit: 100%
  • Import concedit: 47.924,15 euros.