L'objecte del contracte és la realització de les obres d'arranjament i millora de camins rurals compreses al projecte "Obres d'inversió per a la reposició de diversos trams de camins municipals afectats pels temporals (camí de la Vinya de Sancho i camí de Morralles)".

 

Veure l'anunci de licitació complet