ℹLa Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per al Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals curs 2019-2020, ha concedit a l'Ajuntament de Godall el següent ajut:

 

 

Beneficiari: Ajuntament De Godall

Municipi: Godall

Concepte subvenció: Escola rural "Sant Salvador"

Data Acord concessió: 23-03-2021

Pressupost elegible: 2.537,50 euros

Import concedit: 2.537,50 euros

% subvenció sobre pressupost elegible:100,00%