Informació de les afectacions a la xarxa energètica de Godall Ajuntament De Godall