La Direcció General de Protecció Civil. Generalitat de Catalunya  Informa dels principals canvis que entren en vigor a partir de 26/04/2021:

 

• Lliure mobilitat interna a Catalunya. Fi del confinament territorial intern. Es manté confinament perimetral de Catalunya.

• Reunions de 6 persones (sense limitació a 2 bombolles)

• Obertura restauració centres comercials

• Supressió de la limitació a 800 m2 de superfície en els establiments comercials

• 50% interior equipaments i instal·lacions esportives

• 50% públic competicions esportives interiors

• 50% culte: actes religiosos / cerimònies civils

• Represa activitats joc infantil (chiquiparcs) amb aforament 30% i sense restauració

• Batxillerat i cicles formatius: presencialitat plena

• Formació viària depenent del Servei Català de Trànsit s’ha de realitzar amb mesures i reduint presència alumnes.

• Es podran celebrar presencialment congressos, convencions i activitats firals, amb l'autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT de l'esdeveniment en concret, un cop emès informe favorable de l'ajuntament corresponent i sempre que es duguin a terme en un recinte firal i l'organització de l'activitat disposi d'un pla de contingència i prevenció de la COVID-19 amb mesures que respectin les previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT.

 

Direcció General de Protecció Civil. Generalitat de Catalunya

Ajuntament De Godall