L'objecte del contracte és la realització de les obres de demolició de dos edificis existents actualment declarats en ruïna, compresos en el projecte "Enderroc d'edifici C/ Sant Josep 13 i C/ Raval 2 de Godall".

 

Ajuntament de Godall