L'Ajuntament de Godall comunica que hem rebut la Resolució del Director General de Planificación y Gestión Educativa declarant la compatibilitat entre la Beca de Caràcter General per a estudiants que cursin estudis post-obligatoris i la Subvenció Municipal per a despeses de transports derivats de la realització d'estudis post-obligatoris en centres educatius situats fora del terme municipal de Godall per al curs 2020-2021.

 

 

Ajuntament de Godall