INFORMACIÓ D'NTERÈS | l'Ajuntament De Godall comunica que el dia 17 de juny a les 10:00 hores es farà una sessió destinada a tothom que necessiti saber com relacionar-se amb les administracions públiques.

 

Informació general

· Què necessito per poder tramitar electrònicament?

· Què és la Seu Electrònica?

· Com accedir a la teva carpeta ciutadana?

· Què és una notificació electrònica i com accedeixo?

· Com accedir a la teva carpeta ciutadana?

· Certificats digitals

· Com obtenir l’idCAT Mòbil?

· Com obtenir l'idCAT Certificat electrònic?

·Com obtenir un certificat de representació?

 

 

Podeu accedir mitjançant aquest enllaç: 

https://localret-cat.zoom.us/

 

@Ajuntament De Godall

 

 

#AdministracióPública #TràmitsElectrònics #CertificatsDigitals #InformacióGeneral #Godall2021