INFORMACIÓ D'INTERÈS | Restriccions COVID-19 fins al 23 de juliol de 2021.

Generalitat de Catalunya

Ajuntament De Godall

https://web.gencat.cat/.../restriccions.../catalunya/

#RestriccionsCovid19 #4dejuliol #Covid19 #Godall2021