Adreçat a alumnes que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

Fins al 30 de setembre

Més info 

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE

Ajuntament De Godall

Educació. Generalitat de Catalunya 

#AjutsAlumnes #NecessitatsEspecífiques #SuportEducatiu #Inscripcions #Godall2021