En el marc de les subvencions nominatives, ha concedit a l'Ajuntament De Godall el següent ajut:

 

Beneficiari: Ajuntament De Godall

Concepte: Expropiació de finques

Pressupost Elegible: 58.774,14 euros IVA inclòs

% concedit: 85,07%

Import concedit: 50.000,00 euros

 

Ajuntament De Godall

Diputació de Tarragona

 

 

#SubvencionsDiputacióTarragona #ExpropiacióDeFinques #PressupostElegible #ImportConcedit #Godall2021