L’Ajuntament de Godall comunica a tot el veïnat que s'ha realitzat aquesta graella amb els horaris i espais que estan ocupats de forma fixa al Casal Municipal de Godall. S'ha cregut convenient realitzar-la per tal de poder tenir una organització i una bona comunicació entre entitats.

 

És demana, si us plau, que si es necessiten fer reunions, les entitats es dirigeixin a secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina i ho puguin sol.licitar i comunicar, en temps. Així també preguem que es tingué paciència per part de tothom, ja que  han hagut molts canvis d’ubicacions.

 

També convidem a tindre respecte a la utilització del local i respecte entre totes les entitats i persones que utilitzen el casal, d’aquesta manera es podrà mantenir, de manera sana, la convivència.

 

Després de tant temps sense poder realitzar cap tipus d'activitat, és  un goig tornar a veure la vida al Casal.

 

 

#HorarisCasalMunicipal #ComunicacióEntitats #Activitats #Reunions #Godall2021