L' Ajuntament De Godall  va aprovar dins les Ordenances Fiscals de 2021, una bonificació del 50% a favor de les construccions rústiques on es duen a terme activitats agrícoles o ramaderes.

Totes les persones beneficiàries poden passar per les oficines de l'Ajuntament a demanar la bonificació. Recordeu que caldrà portar el justificat de pagament de l'Impost i el número de compte on es vulga rebre la devolució.

Ajuntament de Godall

#Bonificacions #IBI #ConstruccionsRústiques #ActivitatsAgrícoles #ActivitatsRamaderes #Godall2021