De nou l'incivisme ha actuat al nostre poble, aquest cop ha rebut la nostra Escola Sant Salvador de Godall.
L' Ajuntament De Godall està confeccionant unes Ordenances Municipals amb sancions per tal d'evitar aquests tipus d,actes contra els espais municipals.
Recordar que aquests actes els paguem entre tots el veïnat.
 
Ajuntament De Godall
 
#ActesVandàlics #EscolaSantSalvador #OrdenancesMunicipals #Godall2021