L'Ajuntament de Godall comunica que la CUTE, aprova la modificació de les normes subsidiàries de planejament en l'àmbit d'actuació de Vilallarga Nord.

La CUTE és la Comissió Urbanística de les Terres de l'Ebre, la qual a part d'altres funcions, emet informes sobre els plans d'ordenació urbanística municipal i els programes d'actuació urbanística municipal i les seves remodelacions.

Ajuntament De Godall

#Obres #Enderroc #CasesEnRuïna #Vilallarga #Godall2021