Degut al canvi de les restriccions en tema Covid, el passat dissabte dia 30 d"octubre els joves van poder trobar-se per primer cop i després de molt temps.
Seguint aquestes mesures actuals les entitats podran realitzar les tradicionals menjades en el proper mes de desembre.
Si per desgràcia augmenten els casos per la Covid 19 i es torna a canviar la normativa haurem de revisar atre cop la realització de les activitats.
 
Ajuntament De Godall
Generalitat de Catalunya