Beneficiari: Ajuntament De Godall
Concepte: BBVA
% concedit: 100,00%
Import concedit: 968,38 euros
Ajuntament De Godall
Diputació de Tarragona
#subvenció #DiputaciódeTarragona #ImportConcedit #Godall2021