CARRETERA TALLADA | L'Ajuntament de Godall comunica a la població que estant tallades la Carretera del Cementiri a l'alçada del Toll Roig i la Carretera del Canal a l'alçada del Barranc dels Clots

@Ajuntamentdegodall

#PrecaucióTemporal #CarreteraTallada #Godall2021