La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal per l'anualitat 2019, per l'apartat inversions, ha concedit a l'Ajuntament De Godall el següent ajut:
▪️ Objecte de subvenció: Enderroc de l'immoble situat al carrer Raval, número 2, i condicionament com a aparcament públic gratuït.
▪️ Pressupost actuació: 11.950,13 euros
▪️ Pressupost elegible: 11.950,13 euros
▪️ Recursos propis: 1.185,23 euros
▪️ Import a càrrec del PAM 2019: 10.764,90 euros
Ajuntament De Godall
Diputació de Tarragona
#AjutsDiputació #Inversions #PressupostActuació #Godall2022