👉Avui l'alcalde de Godall Alexis Albiol ha fet la visita setmanal de les obres juntament amb els tècnics de la constructora i l'enginyer encarregat de l'obra de l'últim tram del barranc al seu pas per la població.

🚧Una obra més que necessària per a consolidar els edificis que estan per sobre del mateix, ja que les pluges fortes dels últims anys començaven a descalçar els edificis, així mateix també s'ha substituït l'antiga xarxa de tubs de formigó que estava danyada, per tubs corrugats nous i ben dimensionats que aporten les aigües brutes a la depuradora. 

Les obres avancen al ritme previst i sense alteracions substancials.

Ajuntament De Godall 

#ObresBarrancCaldera #FortesPluges #Depuradora #Godall2022