L'Ajuntament De Godall condemna fermament els actes i fets incívics produïts a partir de les 19:30 hores el passat dissabte dia 2 d'abril.
Ni trencar vidres de les cases particulars, ni tirar ous als vidres de les cases, ni obrir cotxes i tirar farina dins, ni cap altre tipus d'acte violent, res de tot això forma part de la festa del nostre Carnaval.
La tradició de les batalles de farina no és això, i tots aquests actes només fan que embrutar la bona reputació de la nostra festa i del nostre poble.
Lamentem profundament aquests fets, i no tolerarem que es repeteixin aquest dimarts vinent de Carnaval.
Recordem que la batalla de farina s'acaba a les 19.30 hores, i necessitem acabar el Carnaval amb pau, ja hi ha prou maldat i guerra al món.
Ajuntament De Godall
#ActesIncivics #Carnaval #Godall2022