Enllaç a la plana de Seu Electrònica:

https://actio.dipta.cat/catalegserveis/seudipta/id/8004330008_CATALEG_DIPTA_REGISTRE_FUNCIONS_SIA/servei/f2dce26e-b032-4ed0-8b3c-6dcdccfa0208

- Atenció amb els conceptes subvencionables i els NO subvencionables (punt 2).

- Topall màxim a sol·licitar i concedir per entitat i NIF: 10.000 €

- Percentatge de subvenció màxim: fins al 90%

- Termini de sol·licitud: acaba el 14 de juliol

- El termini per executar les actuacions va de l'1 de gener al 31 de desembre de 2022 i és improrrogable.

- Aquestes ajudes no són compatibles amb les actuacions que ja hagin estat subvencionades per conveni, subvenció nominativa o en altres línies de subvencions de la Diputació de Tarragona, en règim de concurrència. Però són compatibles amb altres ingressos o ajuts d’altres administracions públiques destinats a la mateixa actuació.

2- Convocatòria per a a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació

Enllaç a la plana de Seu Electrònica:

https://actio.dipta.cat/catalegserveis/seudipta/id/8004330008_CATALEG_DIPTA_REGISTRE_FUNCIONS_SIA/servei/2b58ebb1-8ec2-40d4-b034-e0458b99623f

- Atenció al punt 2 conceptes subvencionables i els NO subvencionables. Queden excloses despeses gastronòmiques, de funcionament ordinari de l'entitat i despeses d'inversió, entre altres.

- Import màxim per entitat o fundació: 20.000 €

- Percentatge de subvenció màxim: fins al 90%

- Termini de sol·licitud: acaba el 14 de juliol

- El termini per executar les actuacions va de l'1 de gener al 31 de desembre de 2022 i és improrrogable.

- Aquestes ajudes no són compatibles amb les actuacions que ja hagin estat subvencionades per conveni, subvenció nominativa o en altres línies de subvencions de la Diputació de Tarragona, en règim de concurrència. Però són compatibles amb altres ingressos o ajuts d’altres administracions públiques destinats a la mateixa actuació.

3- Convocatòria per a entitats esportives per a activitats esportives singulars.

Enllaç a la plana de Seu Electrònica:

https://actio.dipta.cat/catalegserveis/seudipta/id/8004330008_CATALEG_DIPTA_REGISTRE_FUNCIONS_SIA/servei/f2dce26e-b032-4ed0-8b3c-6dcdccfa0208

- Atenció amb els conceptes subvencionables i els NO subvencionables (punt 2).

- No s'admeten activitats d'esportistes individuals, les de programació anual o activitats oridnàries, les realitzades fora de la demarcació...

- Queden excloses despeses gastronòmiques, de funcionament ordinari de l'entitat i despeses d'inversió, entre altres.

- Import màxim per entitat esportiva: 10.000 €

- Percentatge de subvenció màxim: fins al 90%

- Termini de sol·licitud: acaba el 14 de juliol

- El termini per executar les actuacions va de l'1 de gener al 31 de desembre de 2022 i és improrrogable.

- Aquestes ajudes no són compatibles amb les actuacions que ja hagin estat subvencionades per conveni, subvenció nominativa o en altres línies de subvencions de la Diputació de Tarragona, en règim de concurrència. Però són compatibles amb altres ingressos o ajuts d’altres administracions públiques destinats a la mateixa actuació.

Ajuntament De Godall
Diputació de Tarragona

#Subvenció #Activitats #Godall