👉L’Ajuntament de Godall mitjançant una subvenció de 107.283,10€ del Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, esta portant a terme una actuació per millorar la xarxa d’abastiment d’aigua potable degut a la gran quantitat de fuites.

👉El que es pretén amb aquesta actuació és, regular les pressions sectoritzant el poble en 3 zones que, estaran contínuament monitoritzades i es podrà controlar la pressió de cada zona i el consum d’aigua de cada una d’elles, sabent així si hi ha algun problema causat per alguna fuita i saber on es té que actuar en precisió.

👉Amb aquesta actuació es pretén aconseguir un estalvi de la factura de la llum que s’utilitza per l’abombament d’aigua del pou municipal i una reducció d’avaries i escapaments els quals són cars de reparar en material i en mà d’obra dels treballadors municipals.

👉Som conscients dels inconvenients que causa la realització d’obres a la via pública, no obstant, demanem comprensió al veïnat afectat, ja que es tracta d’una obra necessària per a mantenir en bon estat la xarxa d’aigua potable. Es preveu que en unes setmanes finalitzen els treballs d’obra civil.

Ajuntament De Godall
Generalitat de Catalunya

#AiguaPotable #Abastiment #Godall