👉El projecte preveu la instal·lació d’un camp fotovoltaic a la coberta del centre sociocultural de Godall, amb un règim d’autoconsum individual amb excedents acollit a compensació. La instal·lació fotovoltaica presenta una potència nominal de 70 kW.
👉El terme municipal de Godall s’estén al mig de la comarca del Montsià entre la Plana i la Serra de Godall. Limita al sud amb el municipi d’Ulldecona, aquest veïnatge ha facilitat l’acord dels dos municipis per licitar, de manera conjunta, el projecte per a la construcció d’instal·lacions fotovoltaiques als dos pobles.