👉La Diputació de Tarragona, en el marc dels ajuts per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Godall la següent subvenció:
👉Beneficiari: Ajuntament de Godall
Concepte: Enderroc edificis existents c/ Vila Llarga
Pressupost Elegible: 13.995,39 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 13.295,55 euros
👉En aquest sentit, mitjançant aquesta subvenció, s'han pogut realitzar els corresponents enderrocs que han portat a una millora substancial de l'àrea de la Vila Llarga i, gràcies a aquests enderrocs, es podran realitzar futures actuacions de millora.