👉La Diputació de Tarragona, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, ha concedit a l'Ajuntament de Godall un ajut de onze mil vuit-cents setanta-dos euros amb seixanta-set cèntims (11.872,67€) per al projecte denominat ACTIVITATS TRADICIONALS DE LES TERRES DE L'EBRE.

Ajuntament De Godall
Diputació de Tarragona

#Subvencions #ProjectesCulturals #Godall