👉La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per l'anualitat 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Godall una subvenció de 22.289,40 euros per les actuacions a continuació descrites:

Línia 1- 1.2: Piscines
Import concedit: 7.624,53 euros

Línia 2: Salut pública
Import concedit: 13.550,40 euros

👉Aquesta subvenció ha servit per finançar les despeses derivades de: servei de socorrisme, control i gestió de plagues i salubritat pública, control d'animals domèstics abandonats, adquisició de productes de neteja i desinfecció per a edificis i equipaments públics municipals, manteniment de desfibril·ladors de titularitat municipal i gestió del servei d'aigua municipal (analítiques, neteja de dipòsit i reparació de fuites).

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

Ajuntament De Godall
Diputació de Tarragona

#Subvenció #Piscines #Salut #Godall