S'ha rebut a l'Ajuntament, la llista provisional del cens electoral per a les properes eleccions municipals del 28 de maig. Si alguna persona està interessada en consultar si està inclosa al cens, pot passar per les oficines municipals per a fer la consulta.

👉Fins el 17 d'abril, es pot demanar de ser exclòs dels llistats que reben els partits polítics per a l'enviament de propaganda electoral. Això no afecta al dret de vot, simplement a l'enviament depropaganda electoral.

📢Es pot fer per la pàgina web de l'INE:              https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos

📝Tambè està obert el termini per a sol·licitar el vot per correu. Es pot sol·licitar des del dia 4 d'abril fins al 18 de maig.

Ajuntament De Godall 

#EleccionsMunicipals #CensElectoral #Godall