Pla d'actuació de Joventut 2021 - COVID

Les persones joves han estat especialment afectades per les conseqüències de la COVID-19 en àmbits essencials com l’educació o l’ocupació. Per afrontar-les, el Govern de la Generalitat ha posat en marxa un nou Pla d’Actuació de Joventut amb una sèrie d’actuacions que es duran a terme al llarg de l’any 2021.

 Nosaltres #TenimRespostes

 

En el 2021 estem més a prop teu i activem el Pla d'actuació de joventut per garantir:

 

- Drets de les persones joves

- Inclusió social

- Connexió i transformació digital

- Bé comú i justícia climàtica

- La Res-pública juvenil

 

Què és el Pla d'actuació de Joventut 2021-COVID

És l’instrument que concreta les prioritats del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de Joventut i planteja les actuacions a desplegar a mig termini, d’acord amb el què estableix el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat).

Així doncs, recull els principals objectius i mesures en matèria de joventut a dur a terme per tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya, és validat pel Consell rector del PNJCat1 i s’aprova per la Comissió interdepartamental de Polítiques de Joventut.

El consell rector del PNJCat és l’òrgan col·legiat que vetlla pel disseny i l’aplicació del PNJCat i per l’assoliment dels objectius d’aquest. Hi són representats l’Administració de la Generalitat, a través de la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut, les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Comarques –ACM i Federació de Municipis de Catalunya –FMC) i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).

Llegir més

 

Des de l'inici de la legislatura tenim molt clar que ha arribat el moment de posar fil a l'agulla i actuar sobre la xarxa d'aigua, ja que, el que no pot ser, és que es perdi fins el 70% de l'aigua que surt del pou com ha vingut passant durant molts anys i  fins ara.

Aquest problema no ve de la falta de manteniment, ja que la detecció i reparació de fuites ha sigut sempre una tasca habitual dels operaris de l'Ajuntament. El problema es troba en un mal disseny de la xarxa, una mala gestió de les pressions de l'aigua i en la manca d'inversió, durant dècades, en la millora de la xarxa.

Per això, fa més d'un any, desde l’Ajuntament de Godall vam encarregar el Pla Director de la Xarxa de Proveïment i Distribució d’Aigua Potable de Godall, per conèixer l'estat de la xarxa i la forma de millorar-la. Aquest Pla ja ha arribat i ara que disposem d'ell, anem a començar amb la contractació de les obres de millora. En previsió d'això, al pressupost de 2021 es va contemplar una partida d'inversió de 110.000 euros.

Van haver-hi veïns/es que dintre dels Pressupostos Participatius també van fer la proposta de realitzar inversió en aquest sentit.

Esperem que aquestes obres donin bon resultat i demanem la vostra comprensió durant el temps que tardin en executar-se.