L' Ajuntament De Godall informa de la Convocatòria de Subvencions Municipals per al finançament de les despeses de transport amb motiu de la realització d'Estudis Postobligatoris.

 

CONVOCATÒRIA:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562770

 

BASES reguladores de les subvencions municipals en matèria d’ensenyament:

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20190522&anyp=2019&num=04548&v=i