La Diputació de Tarragona, en el marc del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019, ha aprovat una subvenció de mil vuit-cents vint euros (1.820,00€) per l'actuació que es resumeix a continuació:
 
  • Beneficiari: Ajuntament de Godall
  • Municipi: Godall
  • Concepte: Escola rural "Sant Salvador"
  • Pressupost Elegible: 17.143,77 euros
  • % concedit: 10,62%
  • Import concedit: 1.820,00 euros

 

 

 

 

Ja tenim instal·lats els desfibril·ladors al poble, un a la zona del Casal Municipal (C/Joan Tomas, 6) i l'altre a la zona esportiva-Camp de futbol.

Està previst fer una petita formació a 8 persones i una xerrada per a tots els veïns/es interessats/des.

Es recorda a tothom que és una tecnologia que pot salvar vides, demanem el màxim respecte i que se'n faci un ús correcte i adequat.

 

 

 

L'Ajuntament de Godall esta portant a terme actuacions amb les cases abandonades, perquè els propietaris se'n facis càrrec i les adeqüen per mantenir la seguretat dels veïns/es i la bona imatge del poble.Un exemple és l'actuació feta al racó de la plaça Major, on es trobava un immoble en ruïnes propietat d'un banc i que gràcies a la gestió de l'Ajuntament s'ha fet l'enderroc i la neteja del solar a cost 0€ per les arques municipals.

 

 

 

 L'Ajuntament de Godall ha arribat a un acord amb el Bisbat de Tortosa, per la compra de la casa Abadia, aquest acord de compra és a canvi d'un espai dins la mateixa casa Abadia, que serà propietat del bisbat i en podrà fer l'ús que cregui adequat.La previsió que tenim des de l'Ajuntament és dedicar una part d'aquest edifici a habitatge accessible econòmicament i l'altra part a equipaments municipals.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Godall un ajut de sis mil trenta-set euros amb vuitanta-tres cèntims (6.037,83€) en el marc de la línia de subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018, per al projecte denominat Modernització de l'equipament informàtic ajuntament fase 2.