Per primera vegada el poble de Godall ha pogut participar en la confecció per als Pressupostos per al 2021 aportant propostes que han cregut necessàries.  Aquest és el detall de les propostes. Destaquem que han participat 41 persones i han aportat 29 propostes. L’Ajuntament de Godall vol agrair la participació dels ciutadans.

 

PROPOSTES

 

Arreglar el camí de la Mina   

 

Fer activitats d’esport per als joves (spinning, zumba) o fer un gimnàs

 

Propostes de fer un tanatori (DUES PROPOSTES)

 

Treure l’esglaó de davant l’ajuntament que puja al carrer Abadia

 

Arreglar camins i ramificacions

 

Propostes de col·locar botadors a l’entrada del poble (DUES PROPOSTES)

 

Crear zones d’aparcaments i fer que els carrers Nou, Sant Ramon i Sant Vicent no se pugui  aparcar 

Fer un Skate park i tindre un local on es puguin reunir els jovenets 

 

Arreglar la pujada del Calvari, i plantar més herbes aromàtiques

 

Arreglar la baixada a la Cova de la Sal i netejar-se la sendera i entrada

 

Dues propostes d’arreglar l’antena per pogué veure tots els canals com a tota la comarca  

 

Tindre un petit dipòsit de bombones de gas butà com disposen a La Galera i Santa Bàrbara. 

 

Crear zones pipi-can

 

Adequació de l’entrada del poble on es troba situada la depuradora, per tal de poder habilitar un aparcament per a tractors, cubes, arreus, camions... i així deixar lliure els carrers del poble per tal de facilitar la circulació i aparcament dels cotxes.

 

Manteniments de camins i sobretot senderes de llocs on se puguin visitar: Font de Capdasens, Cova la Vila, Cova la Sal, Font la Serra, Pou Pixador.

 

Publicitar el poble i els seus racons

 

Crear un Centre de dia

 

Pavimentar el camí de les Argiles, moviment de terres en retro i posteriorment formigonar

 

Fer serveis a domicili per a persones grans que ho necessiten

 

Proposta per a tornar a posar les cistelles de bàsquet a l’escola, per a poder utilitzar el pati a l’estiu fora de l,activitat escolar (ONZE PROPOSTES)

 

Arreglar el clot que hi ha pujant la Carrerassa.

 

Fer una farinada simbòlica

 

A la casa de Vicent del Tort , carrer Sant Josep nº 15 fer un pàrquing per aparcar cotxes i una zona de l’espai verd amb un parc infantil i seients per als iaios.

 

Atesos la infinitat de problemes i avaries cada cop més de la xarxa d’aigua potable, que provoca pèrdues de molts litres d’aigua, talls del subministre... la meva proposta és realitzar les obres de millora de la xarxa, començar per l’obra de substitució del pou/bomba i valorar la col·locació de manoreductors/vàlvules en aquells llocs més sensibles i amb més incidència per la sobrepressió i on es produeixen més rebentades.

Sol·licitar dels serveis de la Diputació de Tarragona, per a que els tècnics en facin un projecte i ho valorin. (Hi haurà recursos provinents de la Unió Europea per aquests projectes i des de la Diputació es disposaran recursos en ajudes.) 

 

Promoure l’acondicionament de l’entorn més proper al nucli urbà: desbrossar i recuperar senderes i espais propers (del calvari al coll de Vila llarga, barranc de la Caldera, sendera de l’Escorxador cap a la Bassa Alta.) 

 

Promoure la recuperació de bancals abandonats molt propers al nucli urbà, que siguin aptes per a ser cultivats com a horts comunitaris amb possibilitat de reg (recuperant antics ponts i sínies per cedir-los prioritzant a la gent gran i veïns que en tinguin necessitat. Una part del cost es podria compensar convocant un camp de treball voluntari. –

 

Serveis d’ajuda a la gent gran amb rendes baixes i especialment als que no tenen suport familiar al poble: acompanyament a serveis mèdics, a fer gestions, companyia en determinats moments o en èpoques de l’any emocionalment sensibles, Tot Sants, Nadals... per fer passejades. Supervisió i ajuts en tasques domèstiques.

 

Instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis públics. Segons pressupost disponible es podria ajustar a l’oferta de serveis i també es podria involucrar a altres associacions del poble per fer tasques de voluntariat o com a contrapart a la rebuda de subvencions. 

 

Aprofitar els forats que han deixat els antics contenidors per posar-hi plantes com ja es va fer a la Plaça de l'Església, preferiblement arbres que dotin de punts verds els carrers del poble, crear ombres i llocs amb més encant. Utilitzant arbres i plantes de baix consum hídric, cost aproximat  inferior a 5000€.

Revisar el POUM, no he trobat per cap lloc el que pot costar. A poder ser crear-ne un de nou i fer edificables més zones adjacents al poble, de manera que la gent jove tingui una opció més per a quedar-se al poble. Un del problema més gran del poble es la despoblació.